Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29522


Select areas to restrict search in scientific publication database:
9999683
Permanent Magnet Synchronous Generator – Unsymmetrical Point Operation
Authors:
Abstract:
The article presents the concept of an electromagnetic circuit generator with permanent magnets mounted on the surface rotor core designed for single phase work. Computation field-circuit model was shown. The spectrum of time course of voltages in the idle work was presented. The cross section with graphically presentation of magnetic induction in particular parts of electromagnetic circuits was presented. Distribution of magnetic induction at the rated load point for each phase was shown. The time course of voltages and currents for each phases for rated power were displayed. An analysis of laboratory results and measurement of load characteristics of the generator was discussed. The work deals with three electromagnetic circuits of generators with permanent magnet where output voltage characteristics versus rated power were expressed.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Glinka T.: „Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
[2] Bernatt J.: „Obwody elektryczne i magnetyczne maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi” Wydawnictwo KOMEL, Katowice 2010.
[3] Pistelok P.,Czaja T.: „Elektromechaniczna przetwornica częstotliwości” Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne nr 2/2014 (102), Wydawnictwo KOMEL, Katowice 2014.
[4] Rossa R., Król E.: „Modern electric machines with permanent magnet”. Przegląd Elektrotechniczny nr 12/2008.
[5] Kisielewski P., Antal L.: „Praca turbogeneratora podczas zwarcia dwufazowego” Przegląd Elektrotechniczny nr 2b/2013.
[6] Maljković Z., śarko D., Stipetić S.: „Unsymmetrical load of a threephase synchronous generator ”. Przegląd Elektrotechniczny nr 2b/2013.
[7] Radwański W., Będkowski B., Białas A., Rossa R. : „Koncepcja napędu elektrycznego „e-kit” dla miejskich samochodów osobowych” Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne nr 4/2012 (97), Wydawnictwo KOMEL, Katowice 2012.
[8] Glinka T., Wolnik T., Król E.: „Silnik tarczowy typu torus s-ns obliczenia obwodu elektromagnetycznego” Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne nr 91/2011, Wydawnictwo KOMEL, Katowice 2011.
[9] Dukalski P., Białas A., Radwański W., Będkowski B., Fręchowicz A.: „Koncepcja napędu z silnikiem BLDC o przełączalenej liczbie zwojów w napędzie samochodu elektrycznego”. Przegląd Elektrotechniczny 10.2013.
[10] Hargreaves P.A., Mecrow B.C., Hall R.: „Open circuit voltage distortion in silent pole synchronous generators with damper windings” Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2010), 5th IET International Conference on, vol., no., pp.1-6, 19-21 April 2010.
Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007