Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29381


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10000962
Process of Revitalization of the City Centers in Poland: The Problem of Cooperation between Sectors
Abstract:
Contemporary city is a subject to rapid economic and social changes. Therefore, it requires an active policy designed to meet the diverse needs of their residents, build competitive position and capacity to compete with other cities. Competitiveness of cities depends largely on their resources but also to a large extent, on the policies and performance of local authorities. Cooperation with social sector also plays an important role, as it affects the use of resources and builds an advantage over other cities. The subject of this article is city's contemporary problems of development with particular emphasis on central areas. This issue is a starting point for reflection on the process of urban regeneration in medium size cities in Poland, as well as cooperation between various actors and their roles in the revitalization processes of Polish cities' centers.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] E. Łaźniewska, Konkurencyjność miast w teorii i praktyce, in Zarządzanie miastem. Studium Ekonomiczne i Organizacyjne, M. J. Nowak, T. Skotarczak, Ed., Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2010, pp. 271- 284
[2] M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, pp. 15-16
[3] M. Sorre, Les fondements de la geographie humain, T III, L'Habitat, Paris 1952 in Kiełczewska – Zaleska M., Geografia osadnictwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, pp. 108.
[4] J. Regulski, Planowanie miast, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986, pp. 38
[5] A. Muzioł-Węcławowicz, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich in W. Jarczewski, Ed., Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków 2009
[6] Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r., http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/Zalozenia_KPM _ 21102013.pdf, pp. 8, accessed on 11.11.2013
[7] E. Boryczka, Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, 2014, unpublished
[8] Z. Ziobrowski, M. Bryx, Ed., Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, pp. 7
[9] S. Podolak, Podstawowe pojęcia i definicje. w: Tom III, Gospodarka przestrzenna gmin, Kraków 1998, pp. 297
[10] S. Cunningham, The Restoration economy, Berreyy-Koehler Publishers, Inc, San Francisco 2002
[11] W. Jarczewski, Skala degradacji miast w Polsce in Z. Ziobrowski, W. Jarczyński, Ed., Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, IRM, Kraków 2009, pp. 57-63 and W. Jarczewski, Ed., Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków 2009.
[12] A. Muzioł-Węcławowicz, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, in W. Jarczewski W., Ed., Rewitalizacja miast polskich. Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków 2009, pp. 51
Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007