Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29396


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10002945
The Application of the Security Audit Method on the Selected Objects of Critical Infrastructure
Abstract:
The paper is focused on the application of the security audit method on the selected objects of the critical infrastructure. The emphasis is put on security audit method to find gaps in the critical infrastructure security. The theoretical part describes objects of the critical infrastructure. The practical part describes using of the security audit method. The main emphasis was put on the protection of the critical infrastructure in the Czech Republic.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Kritická infrastruktura – Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo Vnitra České Republiky. Úvodní strana – Ministerstvo vnitra České republiky (online). ©2015 (cit. 2015-09-21). Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/kriticka-infrastruktura.aspx
[2] Funkční vzorek přenosného analyzátoru výbušnin na mikrofluidním principu. Brno: Univerzita obrany, 2013, 4 s. (cit. 2015-09-15).
[3] Bukovjan, Karel. Metody a prostředky zneškodňování výbušných systémů (online). Zlín, 2011 (cit. 2015-05-29). Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/16171/bukovjan_2011_dp. pdf?sequence=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
[4] Dukovany | Jaderná energetika | Skupina ČEZ. ČEZ, A. S. Skupina ČEZ (online). ©2015 (cit. 2015-09-23). Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderneelektrarny- cez/edu.html
[5] Capanda, Filip. 25 let Jaderné elektrárny Dukovany. News - časopis zaměstnanců skupiny ČEZ . 4/2010, roč. 2010, čís. 4 (cit. 2012-10-069), s. 40.
[6] Letiště Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany - Česká Republika. Letiště Brno, mezinárodní letiště Brno Tuřany - Česká Republika (online). ©2012 (cit. 2015-09-23). Dostupné z: http://www.brnoairport. cz/letiste/projekty-financovane-eu/
[7] Šebestová, Marie; Staněk, Miroslav. Komentované vydání ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Praha: Český normalizační institut, 2003, 74 s. ISBN 80-7283-112-7.
[8] Vymezení využitelnosti analyzátoru výbušnin v polních podmínkách. Brno: Univerzita obrany, 2013, 6 s. (cit. 2015-09-05).
Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007