Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29769


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10010235
Pupils´ Questions at School Attendance Beginning and Teachers´ Teaching Strategy
Abstract:
Pupils´ inquisitiveness at the beginning of their school attendance is reflected by characteristics of the questions they ask. Clearly most of the classroom communication sequences are initiated by the teacher. But the teaching process also includes questions initiated by pupils in the need to satisfy their need for knowledge. The purpose of our research is to present the results of our pre-research strategy of occurrence of pupil-initiated questions in math lessons at the lower elementary school level, and to reveal the extent to which they are influenced by the teacher´s teaching strategy. We used the research methods of direct and indirect observations of fifth year classes in primary school. We focused on questions asked by the pupils in their math lessons. Our research sample for the pre-research observation method was a collection of video recordings available online. We used them for analysing the nature of pupils´ questions identified there. On the basis of the analysis, we hereby present the results concerning the nature of pupils´ questions asked in math lessons on the lower elementary school level. The interpretation of the collected results will be the starting point for the selection of research strategies in the next research stages concerning pupils’ questions in the future.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Fischer, R., 2011. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi učení.Praha: Portál.
[2] Gavora, P. 1995. Výzkumné metódy v pedagogike. Bratislava: Univerzita Komenskéhos.17 - 56.
[3] Gavora, P. 2005. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.
[4] Hirschová, M. 2013. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, s.285.
[5] HU, Hsin-Wen, CHIOU & Guey-fa 2012. Types, Frequency and Quality of Elementary Pupils´ questions in an Online Enviroment. 11, no. 4, s. 325-335.
[6] Grepl, M. & Karlík, P. 1998. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia. (460 -466).
[7] Kašparová, J., Starý, K, & Šumavská 2011. Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol. Praha: Národní ústav pro vzdělávánís s.5.
[8] Mareš, J., & Křivohlavý, J. 1995. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita s.74.
[9] Mazáčová, N, 2014. Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s.18.
[10] Nelešovská, A. 2005. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada s.39.
[11] Pintrich, P.1999, Role of motivaton in promoting and sustaining self –regulated learning.31(6), s.470.
[12] Průcha, J. 1995. Pedagogický výzkum – uvedení do teorie a praxe. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s.37.
[13] Paris & Paris, 2001. Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning self-regulated learning. Educational Psychologist, 36(2), 89-101.
[14] Schvarz, J. 2002. Typologie interrogativních funkcí v dialogu. In Hladká, Z., Karlík, P., Čeština – Univerzália specifika 4. Praha: Lidové noviny s. 353.
[15] Švaříček, Šeďová, & Šalamounová, 2012. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál s. 9 - 150.
[16] Zormanová, L., 2014.Obecná didaktika.Havlíčkův Brod: Gradas. 27.
Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007