Scholarly Research Excellence

Digital Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29150


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10000285
The Efficiency of Mechanization in Weed Control in Artificial Regeneration of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.)
Abstract:
In this study which has been conducted in Akçasu Forest Range District of Devrek Forest Directorate; 3 methods (weed control with labourer power, cover removal with Hitachi F20 Excavator, and weed control with agricultural equipment mounted on a Ferguson 240S agriculture tractor) were utilized in weed control efforts in regeneration of degraded oriental beech forests have been compared. In this respect, 3 methods have been compared by determining certain work hours and standard durations of unit areas (1 hectare). For this purpose, evaluating the tasks made with human and machine force from the aspects of duration, productivity and costs, it has been aimed to determine the most productive method in accordance with the actual ecological conditions of research field. Within the scope of the study, the time studies have been conducted for 3 methods used in weed control efforts. While carrying out those studies, the performed implementations have been evaluated by dividing them into business stages. Also, the actual data have been used while calculating the cost accounts. In those calculations, the latest formulas and equations which are also used in developed countries have been utilized. The variance of analysis (ANOVA) was used in order to determine whether there is any statistically significant difference among obtained results, and the Duncan test was used for grouping if there is significant difference. According to the measurements and findings carried out within the scope of this study, it has been found during living cover removal efforts in regeneration efforts in demolished oriental beech forests that the removal of weed layer in 1 hectare of field has taken 920 hours with labourer force, 15.1 hours with excavator and 60 hours with an equipment mounted on a tractor. On the other hand, it has been determined that the cost of removal of living cover in unit area (1 hectare) was 3220.00 TL for labourer power, 1250 TL for excavator and 1825 TL for equipment mounted on a tractor. According to the obtained results, it has been found that the utilization of excavator in weed control effort in regeneration of degraded oriental beech regions under actual ecological conditions of research field has been found to be more productive from both of aspects of duration and costs. These determinations carried out should be repeated in weed control efforts in degraded forest fields with different ecological conditions, it is compulsory for finding the most efficient weed control method. These findings will light the way of technical staff of forestry directorate in determination of the most effective and economic weed control method. Thus, the more actual data will be used while preparing the weed control budgets, and there will be significant contributions to national economy. Also the results of this and similar studies are very important for developing the policies for our forestry in short and long term.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] S.İ. Ürgenç and N. Çepel “Ağaçlandırmalar İçin Tür Seçimi, Tohum Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları”, Tema Vakfı Yayınları No:33, Safa Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, 2001. 75 p.
[2] K. Melemez “Teras Ağaçlandırmalarında Kullanılan Mini Ekskavatörlerin Çalışma Verimliliğinin İncelenmesi”, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi No:20, Cilt:13, 2011. pp. 90-100
[3] S. Bayaoğlu. “Ormancılıkta Mekanizasyon ve Gelişmesi”, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM, Yayın No:339, 1986. pp.27-28.
[4] N. Çepel. “Orman Ekolojisi”, İ.Ü Orman Fakültesi, 4. Baskı. 1995. 536 p.
[5] S.İ. Ürgenç. “Ağaçlandırma Tekniği” İ.Ü Rektörlük Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaası, 1998. 500 p.
[6] H.B. Özel. “Bartın ve Devrek Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Grup Gençleştirme Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler”, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi (yayımlanmamış), 2007. 272 p.
[7] T. Varol. “Batı Karadeniz Bölgesi Orman Nakliyatında Yükleme, Boşaltma ve İstifleme İşlerinin Zaman, Verim ve Masraf Yönünden İncelenmesi”, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), 1997. 185 p.
[8] C. Ayık, H. Yılmaz ve T. Zoralioğlu. “Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılan Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşleme Ekipmanlarının Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Yapısına Etkileri” Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM Yayın No:339, 1986. pp.251-278.
[9] N. Çepel. “Ağaçlandırma Çalışmalarında Uygulanan Toprak İşlemesine İlişkin Mekanizasyonun Ekolojik Sonuçları”, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM Yayınları No:339, 1986. pp.230-250.
[10] E. Dönmez. “Türkiye’de Uygulanan Ağaçlandırma Teknikleri ve Birim Zaman Analizleri”,(In: Ağaçlandırma; Editör: İsmail ÖZKAHRAMAN), TC Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Gelişim Matbası. 1986. pp. 123-139.
[11] U. Tolay. “Ağaçlandırmalarda Makinalı Örtü Temizliği ve Toprak İşleme”, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Verimlilik Sempozyumu, MPM Yayın No:339, 1986. pp.295-310.

Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007