Open Science Research Excellence

Open Science Index

Commenced in January 2007 Frequency: Monthly Edition: International Publications Count: 29862


Select areas to restrict search in scientific publication database:
10004727
Corporate Philanthropy as a Source of Competitive Advantage
Authors:
Abstract:
Objective: The paper aims to present various sources of competitive advantage which may occur when an enterprise strategically applies its concept of corporate philanthropy. Methodology: The review of the literature and available reports on the research regarding corporate philanthropy. Results: Strategic philanthropy is a positive phenomenon. Unfortunately, enterprises in Poland do not see all positive sides of such activities yet. Three kinds of corporate philanthropy may be described. They are to fulfil a social duty, improve the company reputation and gain a competitive edge. Practical implications: Showing enterprises the advantages of taking philanthropic actions, in particular, a large role of strategic philanthropy in gaining a competitive edge in the market as well as how to avoid negative consequences of corporate philanthropy. The paper presents corporate philanthropy on a few layers: as a CSR element, actions generating values in products, actions improving a corporate image in the market, altruist actions of employees.
Digital Object Identifier (DOI):

References:

[1] Fundacja Orange Bezpieczeństwo w sieci http://www.fundacja.orange.pl/bezpieczenstwo_w_sieci.html (access 29.09.2014)
[2] Konfederacja Lewiatan http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/ czlonkowie/bezposredni (dostęp 29.05.2015.
[3] Miedziowe Centrum Zdrowia http://www.mcz.pl/ (access 29.05.2015)
[4] ISO 26000 http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/ discovering_iso_26000PL.pdf (access 01.03.2012)
[5] Ph. Kotler: Kotler O marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1999 p.199
[6] M. E Porter, M. R. Kramer. "The competitive advantage of corporate philanthropy." Harvard business review 80.12 (2002): p.56-68.
[7] M. Rak Społeczne zaangażowanie Biznesu w kontekście partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji non-profit. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr4(42)/2014 Wrocław 2014 p. 237-251.
[8] M. Rak „Społeczna odpowiedzialność firm w aspekcie współpracy organizacji komercyjnych NON-PROFIT” Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. Problemy zarządzanie 42/2011 Wrocław 2011 p.166-178
[9] Wpływ Grupy Żywiec na otoczenie społeczno- -gospodarcze w latach 2010-2011
[10] Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek Organizacji pozarządowych Raport z badania Warszawa 2013 p.69 (access 11.12.2014) http://civicpedia.ngo.pl/files/ wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/publikacje_okladki_LAST/20140407_RAPORT_final.pdf)
[11] Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 663243/philanthropy (access 29.05.2015)
[12] Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/dictionary/ philanthropy (access 29.05.2015)
[13] „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności” Warszawa 2011 p.35 http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf (access 01.03.2012)
[14] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions2011 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/ files/Communication_Strategy2011_2014_EC.pdf (access 29.05.2015)
[15] K. W. Diener „The Charitable Responsibilities Model of corporate social responsibility” Journal of Academic & Business Ethics; Jun2013, Vol. 7, p1
[16] Odpowiedzialny biznes: sceptycyzm, Warszawa 2008 http://grafik.rp.pl/grafika2/180612 (access 27.05.2015)
[17] Słownik Internetowy Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/slowniki/filantropia.html (access 29.05.2015)
[18] Ph. Kotler, N. Lee Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Comopany and Your Cause., New Jersey 2005 p.24
[19] Mleczny Start www.mlecznystart.pl (access 29.05.2015)
Vol:13 No:07 2019Vol:13 No:06 2019Vol:13 No:05 2019Vol:13 No:04 2019Vol:13 No:03 2019Vol:13 No:02 2019Vol:13 No:01 2019
Vol:12 No:12 2018Vol:12 No:11 2018Vol:12 No:10 2018Vol:12 No:09 2018Vol:12 No:08 2018Vol:12 No:07 2018Vol:12 No:06 2018Vol:12 No:05 2018Vol:12 No:04 2018Vol:12 No:03 2018Vol:12 No:02 2018Vol:12 No:01 2018
Vol:11 No:12 2017Vol:11 No:11 2017Vol:11 No:10 2017Vol:11 No:09 2017Vol:11 No:08 2017Vol:11 No:07 2017Vol:11 No:06 2017Vol:11 No:05 2017Vol:11 No:04 2017Vol:11 No:03 2017Vol:11 No:02 2017Vol:11 No:01 2017
Vol:10 No:12 2016Vol:10 No:11 2016Vol:10 No:10 2016Vol:10 No:09 2016Vol:10 No:08 2016Vol:10 No:07 2016Vol:10 No:06 2016Vol:10 No:05 2016Vol:10 No:04 2016Vol:10 No:03 2016Vol:10 No:02 2016Vol:10 No:01 2016
Vol:9 No:12 2015Vol:9 No:11 2015Vol:9 No:10 2015Vol:9 No:09 2015Vol:9 No:08 2015Vol:9 No:07 2015Vol:9 No:06 2015Vol:9 No:05 2015Vol:9 No:04 2015Vol:9 No:03 2015Vol:9 No:02 2015Vol:9 No:01 2015
Vol:8 No:12 2014Vol:8 No:11 2014Vol:8 No:10 2014Vol:8 No:09 2014Vol:8 No:08 2014Vol:8 No:07 2014Vol:8 No:06 2014Vol:8 No:05 2014Vol:8 No:04 2014Vol:8 No:03 2014Vol:8 No:02 2014Vol:8 No:01 2014
Vol:7 No:12 2013Vol:7 No:11 2013Vol:7 No:10 2013Vol:7 No:09 2013Vol:7 No:08 2013Vol:7 No:07 2013Vol:7 No:06 2013Vol:7 No:05 2013Vol:7 No:04 2013Vol:7 No:03 2013Vol:7 No:02 2013Vol:7 No:01 2013
Vol:6 No:12 2012Vol:6 No:11 2012Vol:6 No:10 2012Vol:6 No:09 2012Vol:6 No:08 2012Vol:6 No:07 2012Vol:6 No:06 2012Vol:6 No:05 2012Vol:6 No:04 2012Vol:6 No:03 2012Vol:6 No:02 2012Vol:6 No:01 2012
Vol:5 No:12 2011Vol:5 No:11 2011Vol:5 No:10 2011Vol:5 No:09 2011Vol:5 No:08 2011Vol:5 No:07 2011Vol:5 No:06 2011Vol:5 No:05 2011Vol:5 No:04 2011Vol:5 No:03 2011Vol:5 No:02 2011Vol:5 No:01 2011
Vol:4 No:12 2010Vol:4 No:11 2010Vol:4 No:10 2010Vol:4 No:09 2010Vol:4 No:08 2010Vol:4 No:07 2010Vol:4 No:06 2010Vol:4 No:05 2010Vol:4 No:04 2010Vol:4 No:03 2010Vol:4 No:02 2010Vol:4 No:01 2010
Vol:3 No:12 2009Vol:3 No:11 2009Vol:3 No:10 2009Vol:3 No:09 2009Vol:3 No:08 2009Vol:3 No:07 2009Vol:3 No:06 2009Vol:3 No:05 2009Vol:3 No:04 2009Vol:3 No:03 2009Vol:3 No:02 2009Vol:3 No:01 2009
Vol:2 No:12 2008Vol:2 No:11 2008Vol:2 No:10 2008Vol:2 No:09 2008Vol:2 No:08 2008Vol:2 No:07 2008Vol:2 No:06 2008Vol:2 No:05 2008Vol:2 No:04 2008Vol:2 No:03 2008Vol:2 No:02 2008Vol:2 No:01 2008
Vol:1 No:12 2007Vol:1 No:11 2007Vol:1 No:10 2007Vol:1 No:09 2007Vol:1 No:08 2007Vol:1 No:07 2007Vol:1 No:06 2007Vol:1 No:05 2007Vol:1 No:04 2007Vol:1 No:03 2007Vol:1 No:02 2007Vol:1 No:01 2007